Čestné prohlášení odpovědného zástupce

Prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravující výkon odborné činnosti