Schodišťová ramena, mohou být vyrobena jako samostatná, ukládaná na podpěry, nebo jednou či dvakrát zalomena ukládána přímo na průvlaky. Schodišťové podpěry mohou být vyrobeny jako samostatné projektové dílce, na které se následně vkládájí schodišťová ramena. Prefabrikovaná schodišťová ramena a podpěry lze využít k vytvoření jednoho a víceramenných schodišť ve zděných, montovaných a monolitických konstrukcí. Vzhledem k vysoké přesnosti výroby a rychlosti montáže dochází k úspoře času a snížení pracnosti na stavbě spolu s okamžitým zpřístupněním vyšších podlaží. Volitelnými parametry u schodišťových ramen jsou tvar výška šířka schodišť. stupně Tyto parametry vychází z dispozičních požadavků a konstrukčního řešení stavby. NOVINKOU jsou točité, vřetenové schodiště, křivočaré schodiště.