Dešťové usazovací nádrže

Jedná se o sedimentační nádrže s odlučovači ropných látek pro dešťové kanalizace dálnic, rychlostních komunikací a komunikací.V ochranných pásmech vodních zdrojů slouží k ochraně před kontaminací ropnými látkami.

Nádrže tvoří podzemní objemy, ke kterým je přístup zabezpečen šachtovými vstupy, které jsou v úrovni komunikace zakončeny poklopy.

Systém nádrží tvoří železobetonové montované U díly, stropní desky, šachtové nástavby, víka a poklopy. Jednotlivé prvky jsou vyráběny za přísného dodržování managementu kvality výroby z betonu C35/45 XF4. Lze využívat i při vysoké hladině spodní vody. Vnitřní porchovou úpravu tvoří systém MC-DUR. Tento systém usnadňuje údržbu a čištění.

Stavba se provádí formou kompletní dodávky. Doba trvání výstavby činí 2-4dny.

Leave a Reply