Inovace v oblasti zakládání staveb

Nahrazuje běžné postupy a umožňuje multifunkční využití konstrukce

Hlavními konstrukčními prvky jsou monolitické základové patky, které vynášejí základové prahy, přes které jsou loženy předpjaté panely Spiroll

Hlavními výhodami jsou minimalizace zemních prací, variabilita využití, vysoká a okamžitá únosnost, rychlá montáž

Bodově podepřená základová deska může sloužit jako podpůrná konstrukce dřevostaveb, garážových stání, přístřešků, teras, ploch zapuštěných bazénů apod.