BALKÓNY
Jsou vykonzolované, plně železobetonové desky vetknuté pomocí ISO nosníku s tepelnou izolací do nosné konstrukce objektu. Provádějí se jako předsazené, polozapuštěné nebo zapuštěné do stropní konstrukce.

dle umístění rozlišujeme přímé nebo rohové.

LODŽIE
Jako lodžii lze využít předpjatý stropní panel Spiroll, Partek nebo se vyrábí jako plná žel. betonová deska podepřená po dvou nebo třech stranách.

Tyto prvky se vyrábějí individuálně dle požadavků projektanta v modulových šířích stropních konstrukcí.