Konstrukční soustava tvořena pomocí tyčových a deskových prvků, umožňuje rychlou, ucelenou a technologicky nepřerušenou výstavbu nosné konstrukce od základů po konstrukci střechy.

Koncept umožňuje stavět architektonicky a materiálově kvalitní rodinné domy, obytné domy, výrobní a skladovací a sportovní haly s využitím prefabrikovaných prvky.

Skeletové konstrukce vycházejí ze stavebnicových systémů založených na nosných betonových prvcích. Vnějších stěn se skrytými sloupy a na velkorozponových stropních/ dílců.

Systém umožňuje maximalizaci otevřené dispozice, vnitřních prostor, vnitřních budov, které lze členit dle architektonických funkčních a provozních požadavků.

U bytové výstavby jsou běžné zastropené rozpory 11-12m u halové výstavby.
Tento rozpon může dosáhnout hodnoty až 30m.