Typová řada :

HCE 150 PARTEK
HCE 200 PARTEK
HCE 250 SPIROLL
HCE 320 PARTEK
HCE 400 PARTEK
HCE 500 PARTEK NOVINKA

Doplňkové řady konstrukčních prvků
balkony ( přímé prefa balkony s ISO nosníky, rohové prefa balkony s ISO nosníky)
schodiště ( přímé, zalomené, točité, vřetenové )
podesty
průvlaky
atypické sloupy se zdrsněnými v části uložení
prefabrikovanané elektrorozvodné skříně

Popis:
Stropní systém využívá fyzikálně-technických vlastností předpjatých panelových dílců, vylehčených dutinami nesoucí označení HCE ( předchozí označení PPD) SPIROLL nebo PARTEK. Sytém charkterizuje vysoká únosnost, nízká hmotnost, velice rychlá montáž, nízká cena. Technologie stropního systému sníží užití mokrých procesů stavby na minimum. Díky tomu, není využití omezeno nepříznivými klimatickými podmínkami, lze systém použít během celého roku pro všechny typy konstrukcí. Vysoká únosnost dutinových panelů umožňuje dimenzovat stropní konstrukce na velké rozpony . Produkt umožňuje vytvořit moderní otevřenou dispozici vnitřních prostor staveb bez omezení svislými podporami či průvlaky.

Výrobní program obsahuje širokou řadu typů stropních panelů.

Panelové dílce se vyrábějí v šesti základních modulových výškách (150, 200, 250, 265, 320, 400 a 500 mm) s několika typy vyztužení.

Délky panelových dílců jsou individuálně přizpůsobeny každé zakázce. Variabilita stropního sytému umožňuje zastropení členitých půdorysů a rozličných tvarů.

Součástí tohoto stropního systému jsou také prefabrikované balkony a schodiště navrhované a vyráběné dle individuálních požadavků zákazníků.

Pri výběru vhodného typu panelu jsou velmi důležitá technická hlediska, ovšem s důrazem na ekonomičnost návrhu. Prioritním požadavkem budoucího uživatele stropu je předpokládané zatížení stropní konstrukce. Dalšími důležitými požadavky mohou být provedení otvorů, požární odolnost, zvukové parametry a další.
Pro předběžný výběr průřezu panelu a typu vyztužení slouží produktové listy.

Celý stropní systém (včetně detailů a kladečských plánů) je zdarma navrhován a ekonomicky optimalizován odbornými pracovníky na základě požadavků zákazníků. Součástí tohoto návrhu je také závazná cena (většinou včetně montáže).