Tyto objekty nacházejí využití tam, kde objekty nejsou napojeny na kanalizační řád a odpadní voda se akumuluje v záchytné jímce, kterou při naplnění vyváží cisternové vozidlo.
Tento objekt se využívá při výstavbě rodinných domů, malých výrobních provozů a sociálních zařízení, taktéž nacházejí uplatnění jako malé vodojemy, technologické nádrže a havarijní nádrže.

Dokonale splňuje požadavky na nepropustnost.
Požadovaný objem a velikost pokrývá široká výrobní řada.
Stavebnicový systém usnadňuje montážev různých hloubkách +napojování přítokového potrubí.
Rychlost výstavby a zprovoznění objektu.
Spolehlivost a delší životnost oproti plastovým nádržím.

Sortiment domovních jímek tvoří ucelený systém, který je dodáván s nezbytnými komponenty (nástavci kruhových jímek, kónusy, pryžová těsnění, šachtové poklopy).